نتفلیکس    Netflix
نتفلیکس ترکیه یک سرویس محلی از یک خدمات بین‌المللی است. شامل صدها میلیون مشترک پولی در جعان است. دفتر ترکیه، خود تولیدات اختصاصی هم دارد.

برای آن‌که از قافله پندار (خبر و سرگرمی) عقب نمانید کلیک کنید و به تلگرام بیایید.
درخت زیتون
درخت زیتون
تاریخ پخش: ۰۶ مرداد ۱۴۰۱
ارشان کونری...
ارشان کونری...
نتفلیکس
تاریخ پخش: ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
چیز دیگری است...
چیز دیگری است...
تاریخ پخش: ۲۲ آبان ۱۳۹۹
عشق ۱۰۱
عشق ۱۰۱
تاریخ پخش: ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
۵۰ متر متربع...
۵۰ متر متربع...
تاریخ پخش: ۰۸ بهمن ۱۳۹۹
پرواز پرنده...
پرواز پرنده...
تاریخ پخش: ۱۳ خرداد ۱۴۰۱
فاطما
فاطما
تاریخ پخش: ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
کلوپ
کلوپ
تاریخ پخش: ۱۴ آبان ۱۴۰۰
سازشگران
سازشگران
تاریخ پخش: ۱۰ فروردین ۱۴۰۱
یاکاموز اس ـ ۲۴۵ ...
یاکاموز اس ـ ۲۴۵ ...
تاریخ پخش: ۳۱ فروردین ۱۴۰۱
جنتلمن
جنتلمن
نتفلیکس
تاریخ پخش: ۰۸ بهمن ۱۴۰۱
شکارچی
شکارچی
نتفلیکس
تاریخ پخش: ۰۸ بهمن ۱۴۰۱