شو تی‌وی    Show TV
شبکه تلویزیونی سرگرم‌کننده در ترکیه که از سال ۱۹۹۱ تاسیس شده و فعالیت آن به صورت گسترده بر سریال‌های ترکی متمرکز است. شبکه‌هایی مثل شو خبر هم در کنار آن فعالیت می‌کنند. برنامه‌های خود را به طور ویژه برای ترکیه،‌ آذربایجان قبرس شمالی و ترکمنستان تهیه می‌کند.

برای آن‌که از قافله پندار (خبر و سرگرمی) عقب نمانید کلیک کنید و به تلگرام بیایید.
رو در رو
رو در رو
تاریخ پخش: ۲۷ مهر ۱۳۹۶
عشق تلخ
عشق تلخ
تاریخ پخش: ۲۹ آذر ۱۳۹۴
گلپری
گلپری
تاریخ پخش: ۲۳ شهریور ۱۳۹۷
زن خطرناکم
زن خطرناکم
تاریخ پخش: ۰۵ فروردین ۱۳۹۷
یکی از میان ما...
یکی از میان ما...
تاریخ پخش: ۲۱ شهریور ۱۴۰۰
دروغگو
دروغگو
تاریخ پخش: ۲۶ شهریور ۱۴۰۰
بابا
بابا
شو تی‌وی
تاریخ پخش: ۲۶ بهمن ۱۴۰۰
شیفت - کشیک
شیفت - کشیک
تاریخ پخش: ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
ثروت
ثروت
تاریخ پخش: ۲۳ فروردین ۱۳۹۷
دردسرساز
دردسرساز
تاریخ پخش: ۲۳ شهریور ۱۳۹۹
پدر قهرمانم...
پدر قهرمانم...
تاریخ پخش: ۱۱ فروردین ۱۴۰۰
قول شرف
قول شرف
تاریخ پخش: ۲۳ مهر ۱۳۹۹
عشق می‌گریاند...
عشق می‌گریاند...
تاریخ پخش: ۱۷ شهریور ۱۳۹۸
دروغگو
دروغگو
شو تی‌وی
تاریخ پخش: ۰۸ بهمن ۱۴۰۱