تی‌وی ۸    TV8
کانال ۸ در سال ۱۹۹۹ پخش خود را آغاز کرده. یکی از مدیران آن آجون ایلیجالی صاحب سرمایه بزرگ است. شعار آن کانال متفاوت است. برای ترکیه و آذربایجان برنامه پخش می‌کند.

برای آن‌که از قافله پندار (خبر و سرگرمی) عقب نمانید کلیک کنید و به تلگرام بیایید.