داستان Alev، زن جوان جاه طلبی را دنبال می کند که در سال های دانشگاه مرتکب اشتباه شد - او در این سال ها رابطه نامشروع داشت و دختری را باردار شد.
برای آن‌که از قافله پندار (خبر و سرگرمی) عقب نمانید کلیک کنید و به تلگرام بیایید.