سریال تاریخی ترکی که در ژانر داستانی روایت وقایع و حنگ‌های حکومت آلپ‌ارسلان را به عنوان یک شاهزاده سلجوقی تصویر می‌کند.


این سریال ادامه سریال رستاخیز:‌امپراتوری بزرگ سلجوقی است.


برای آن‌که از قافله پندار (خبر و سرگرمی) عقب نمانید کلیک کنید و به تلگرام بیایید.