ملیک کاندان ستاره ای است که با پرداخت بهایی سنگین از پایین به بالا صعود کرد و در دهه 70 و 80 به سطح تیترالینر رسید. زندگی ملیک امروز متفاوت است. یک روز، در باری که به عنوان کارگر توالت در آن کار می کند، با گوکچه یوجل ملاقات می کند که چشمانش مانند روزهای اولش بالا رفته است. با دانستن اینکه قله چگونه است، هدف ملیکه هشدار دادن به گوکچه است. با این حال، در حالی که شکوه و عظمت قله گوش های گوکچه را می بندد، زندگی همچنان گذشته خود را برای ملیک آشکار می کند.
برای آن‌که از قافله پندار (خبر و سرگرمی) عقب نمانید کلیک کنید و به تلگرام بیایید.