الیف زنی با انگیزه و قلبی مهربان، طی یک اتفاق می‌فهمد که هیچ چیز در زندگی ندارد.

شوهرش کشته شده، فرزندی از او به جا مانده.

در وفاداری انسان‌ها، حسن نیت آن‌ها و همه چیز اطرافش باید شک کند.

حالا او خود را برای یک زندگی از صفر آماده می‌کند. 


برای آن‌که از قافله پندار (خبر و سرگرمی) عقب نمانید کلیک کنید و به تلگرام بیایید.