دختر پشت پنجره سریالی است که پخش آن از ۸ آوریل ۲۰۲۰ آغاز شده است. 


سریال بر اساس رمانی به همین نام نوشته گلسرن ساخته شده است. از نظر روانشناسانه بودن و تیم سازنده و محتوا، با سریال‌های اتاق قرمز و آپارتمان بی‌گناهان یک سه‌گانه را تشکیل می‌دهند. 


نالان با بازی بورجو بیریجیک یک دختر زیبا، جوان و آفتاب‌مهتاب ندیده است که تک‌فرزند است. عشق و محبت را از کودکی کمتر تجربه کرده. «مادرش»  فریده با بازی نورسورر او را کنترل می‌کند. 


تحت تربیت محافظه‌کار و وسواسی این پیرزن، او هیچ از گذشته و محیط پیرامونی خبر ندارد. تا این‌که با خانواده کورواغلو و پسر آن‌ها آشنا می‌شود. سدات (فیاض شریف‌اوغلو) مردی آراسته است که به او نزدیک می‌شود و قرارها برای ازدواج گذاشته می‌شود. 


نالان کارمند شرکت سدات است. نالان به عنوان عروس این خانواده برگزیده می‌شود. روابط پنهانی سدات اولین چالش این مجموعه داستانی است. 


برای آن‌که از قافله پندار (خبر و سرگرمی) عقب نمانید کلیک کنید و به تلگرام بیایید.