سریال چشم چران عمارت قسمت بیست و چهار 24

در چشم چران عمارت قسمت ۸ چه گذشت؟

از این‌جا شروع کنیم که فرید و سونا در حال رقص با هم هستند. سونا مست است. سیران به دستشویی رفته بود. برادر فرید که رفته بود با تلفن صحبت کند. عابدین صحنه بوسیدن سونا و فرید را می‌بیند. همان لحظه سیران می‌آید و عابدین سعی می‌کند حواس او را پرت کند. 

سیران صحنه را ندید و آن‌ها هم از هم جدا شدند. 

عابدین به فرید تذکر می‌دهد و می‌گوید کار اشتباهی کردی. حالا باید از در پشتی بروی چون در جلویی را خبرنگاران در مقابلش ایستاده‌اند. با هم به سمت عمارت می‌روند.

در آن‌جا تلاش می‌کنند از ساکنان عمارت کسی متوجه مستی سونا نشود ولی افاکات که بیدار است در را باز می‌کند و صحنه را می‌بیند. پس از آن به هر حال افاکات آن‌ها را دعوا می‌کند. بالا می‌روند، شب می‌خوابند و صبح که بیدار می‌شوند سونا همه چیز را ، از جمله بوسیدن فرید را به یاد می‌آورد. خجالت می‌کشد که با فرید و سیران چشم در چشم شود. 

بعد از صبحانه، سونا به خانه می‌رود. آن‌جا زاهده که مسئول پیدا کردن خواستگار برای دختران کاظم است، می‌آید و می‌گوید یک نفر از آنتپ برای خواستگاری سونا می‌آید. شب خواهد آمد. موافقت می‌کنند. 

اسما، مادر سونا و سیران، از استرس حالش بد می‌شود. 

در خانه سیران و فرید، سیران می‌گوید که سونا حالش بد بود. فرید تو می‌دانی چه شده و چشم‌هایت را از من می‌دزدی. فرید می‌گوید من می‌گویم ولی قسم بخور به کسی نمی‌گویی. سونا دیشب در مستی من را بوسید. 

سیران باور نمی‌کند. می‌گوید تو آدم هرزه‌ای هستی و حتما تو این‌کار را کرده‌ای نه او. در حین دعوا، مادر فرید، گلکن می‌آید و می‌پرسد چیه صدای شما ساختمان را برداشته است. می‌گوید قبل از اینکه بقیه بفهمند دعوایتان شده بیرون بروید و مشکلات خود را حل کنید.


برای آن‌که از قافله پندار (خبر و سرگرمی) عقب نمانید کلیک کنید و به تلگرام بیایید.