سریال در زبان فارسی به نام‌های صدایم را بشنو، ‌صدامو بشنو، به من گوش بده و به من گوش کن هم مشهور است.


سریال مدرسه‌ای و سریال عاشقانه ترکی که فضای متشنجی را هم تجربه می‌کند.


ماجرا به روابط درونی نوجوانان در یک مدرسه طبقه مرفه می‌پردازد. 


مدرسه‌ای که در آن حوادث نه چندان خوشایندی رخ می‌دهد.


ماجرای سریال در استانبول می‌گذرد.
 


برای آن‌که از قافله پندار (خبر و سرگرمی) عقب نمانید کلیک کنید و به تلگرام بیایید.

برای آن‌که از قافله پندار (خبر و سرگرمی) عقب نمانید کلیک کنید و به تلگرام بیایید.