این سریال داستان عاشقانه جذاب زینپ پرشور و زیبا و تاجر کاریزماتیک کنان و رقبایی را روایت می کند که عاشقانه خود را با شبکه ای از فریب و دروغ تهدید می کنند.


 داستان عشق افسون‌کننده زینب پرشور و زیبا و تاجر کاریزماتیک کنان در «وقتی مردی دوست دارد» روایت می‌شود.


داستان عاشقانه آنها با ظهور دوباره شوهر سابق خیانتکار او و همچنین رقیب قدرتمندی برای محبت های کنان پیچیده می شود که تهدید می کند پایان خوش آنها را خراب کند.

پس از اینکه شوهرش اوکتای او را به خاطر زنی دیگر ترک می‌کند، زینب تنها می‌ماند تا دو پسرشان را بزرگ کند. وقتی با کنان، صاحب موفق یک وب سایت خرید برتر آشنا می شود، زندگی او متحول می شود.

او همیشه به زنان بی اعتماد بوده و به نیات آنها مشکوک بوده و هرگز در دل خود باز نکرده است.

اما زینب همه چیز را تغییر می دهد. راه آنها به سوی عشق خار و درهم است. یکی از موانع در شکل مهیب یلدا، مالک دشوار شرکتی است که زینپ در آن کار می کند.

یلدا عادت دارد به آنچه می‌خواهد برسد و پس از وارد شدن به تجارت با کنان، اکنون مصمم است که او را حتی با فریب و نیرنگ، معشوق خود کند.

اما اکتای تهدید دیگری برای شادی زینب و کنان است در حالی که اوکتای اکنون در رابطه دیگری است، با اطلاع از معشوق جدید زینب، نگرش او تغییر می کند. دیوانه از حسادت، هر کاری می کند تا او را پس بگیرد، حتی اگر به معنای دروغ گفتن، توطئه و استفاده از فرزندانشان باشد.


برای آن‌که از قافله پندار (خبر و سرگرمی) عقب نمانید کلیک کنید و به تلگرام بیایید.