تبه‌کارِ تبه‌کاران، تصمیمی غیر قابل پیش‌بینی می‌گیرد.


این اتفاق در پی این می‌افتد که یک کودک در حمله دشمنان او، به طور تصادفی جان می‌بازد.


یدی امین خود را به پلیس تسلیم می‌کند و علیه مافیا می‌جنگد.


با هویت جایگزین خود پس از مرگ صوری به نام سعدی پایاسلی زندگی می‌کند و معلم جغرافیا می شود.


بازرسی به نام سونگول هم همراه اوست.


شاگردانی دارند که از دارالتادیب (کانون اصلاح و تربیت) به این مدرسه آمده‌اند.


هر کدام داستانی دارند…


برای آن‌که از قافله پندار (خبر و سرگرمی) عقب نمانید کلیک کنید و به تلگرام بیایید.