سریالی به نام روزهای زیبا (نام دوبله: روزهای خوب) که هر یکشنبه از شو‌تی‌وی پخش می‌شود


پخش‌کننده سریال به زبان فارسی هنوز مشخص نشده است.


برای آن‌که از قافله پندار (خبر و سرگرمی) عقب نمانید کلیک کنید و به تلگرام بیایید.