سریال هجران قسمت یک 1

 

پدر ملک، از او شکایت می‌کند و به او اتهام کودک‌ربایی می‌زند. هجرا نبازداشت می‌شود. 

هجران به دلیل آن‌که ملک نمی‌تواند صحبت کند در اثبات بی‌گناهی‌اش ناتوان است. 

پلیس اما دوربین را می‌بیند و او را آزاد می‌کند. 

پدر ملک، امره، می‌فهمد که هجران به دنبال شغل است. به او پیشنهاد می‌دهد که پرستار فرزندش باشد. هجران مشغول به کار جدید می‌شود. 

خانواده‌ی امره تلاش می‌کنند زیرآب هجران را بزنند. حالا دسیسه‌های زیاد پیش می‌آید اما امره به او اعتماد دارد. 

سونر، شوهر قبلی هجران، از زندان آزاد شده و قصد دارد او را بازداشت کند. 

جنگ قدرت، بلبشوی خانوادگی و مسائل دیگر باعث نزدیکی ملک و هجران شده است. بدون این‌که بدانند آن‌ها دختر و مادر هستند. 


برای آن‌که از قافله پندار (خبر و سرگرمی) عقب نمانید کلیک کنید و به تلگرام بیایید.