یک پزشک در پی اتفاقی سر از بیمارستانی در یک سوی دیگر شهر، در یک دهکده در می‌آورد.


سریال روابط انسانی و حرفه‌‌ای را در هم می‌آمیزد و هر بار سراغ یک ماجرای تازه هم می‌رود.


برای آن‌که از قافله پندار (خبر و سرگرمی) عقب نمانید کلیک کنید و به تلگرام بیایید.
   

سریال پزشک دهکده قسمت هفت 7

دیدگاه‌ها

Ailbpk: order prednisolone 40mg for sale furosemide drug buy furosemide 40mg for sale

Gmccts: buy provigil 200mg without prescription buy modafinil 200mg sale buy metoprolol generic

Tjwlrw: accutane cheap buy generic amoxil 500mg buy zithromax 500mg

Ovtbka: stromectol pills canada buy deltasone 5mg online order generic prednisone 5mg

Ntigso: zofran 8mg brand generic zofran 4mg order bactrim 480mg online


برای آن‌که از قافله پندار (خبر و سرگرمی) عقب نمانید کلیک کنید و به تلگرام بیایید.