یک ماجرای جالب و جنایی. که با عواطف انسانی و حرفه روزنامه‌نگاری ترکیب می‌شود!


برای آن‌که از قافله پندار (خبر و سرگرمی) عقب نمانید کلیک کنید و به تلگرام بیایید.