بازسازی ترکی سریال محبوب آمریکایی که یک جراح اوتیستیک جوان را دنبال می کند که مبتلا به سندرم ساوانت است، از یک زندگی آرام روستایی نقل مکان می کند تا به بخش جراحی در بیمارستان معتبر بپیوندد.
برای آن‌که از قافله پندار (خبر و سرگرمی) عقب نمانید کلیک کنید و به تلگرام بیایید.

برای آن‌که از قافله پندار (خبر و سرگرمی) عقب نمانید کلیک کنید و به تلگرام بیایید.