سه خواهر سریالی درام است که روایتی از سه خواهر با روابط در هم تنیده است که با پدر و مادرشان زندگی معمولی و سرخوشی دارند.

ترکان، دختر بزرگ و زیبای خانواده ازدواج می‌کند و مشکلات از در خانه آن‌ها وارد می‌شوند.

ماجرای ازدواج، جدایی و رازهای خانوادگی فرزندان و تقابل دو نسل از جمله موضوعات سریال سه خواهر است.

این سریال بر اساس کتابی پرفروش از اجلال آیدین، بازیگر نقش مادر در سریال ساخته شده است.


برای آن‌که از قافله پندار (خبر و سرگرمی) عقب نمانید کلیک کنید و به تلگرام بیایید.

برای آن‌که از قافله پندار (خبر و سرگرمی) عقب نمانید کلیک کنید و به تلگرام بیایید.