باید بگوییم سرنوشت، تقدیر و حکمت خداست.


چاره‌ای نیست باید تسلیم بشویم.


حتی اگر بمیرم ازدواج نمی‌کنم.


زندگی دیگه‌ای تصور نکردی بابا؟ این دنیا برای سلطان سلیمان هم نماند. همه چیز ماند برای ورثه‌ش.


انگاه اول به ازدواج مهم است. تا آخر همان‌طور پیش می‌رود. سعی کن دوستش داشته باشی.برای آن‌که از قافله پندار (خبر و سرگرمی) عقب نمانید کلیک کنید و به تلگرام بیایید.