ماجرای سریال از دو خواهر، زینب و ییلدیز آغاز شد ولی در حال حاضر در قسمت ششم، داستان به کلی متفاوت است.


ییلدیز باقی مانده و از زینب جز خاطره‌ای باقی نمانده است.


ییلدیز طماع، حالا خود به قدرتی عجیب تبدیل شده است! و بامزه. 


سریال سیب ممنوعه بر اساس شوخی‌های کلامی و فضایی رقابتی بر سر عشق پیش می‌رود.


اگر در ابتدای سریال همواره مرز میان شوخی و جدی مخدوش بود حالا دیگر اصلا فرقی میان آنها نیست. 


هر اتفاقی که فکرش را بکنید در سریال می‌افتد و جرم و جنایت، خیانت، غیب، روابط انسانی عاشقانه و کاری، همه و همه تنها در خدمت لبخند به پیش می‌روند.


برای آن‌که از قافله پندار (خبر و سرگرمی) عقب نمانید کلیک کنید و به تلگرام بیایید.