بایگانی برچسب ها: زمان پخش سریال دستم را رها نکن

سریال دستم را رها نکن قسمت 150

  • ۴ بازدید
جانسو چند کادو به پدرش میدهد و یکی از آنها، کارت شناسایی جدید خودش با نام فامیلی پدرش است. برهان متاثر شده و جانسو را به آغوش می‌کشد. در حین تولد برهان، سومرو و عظمی با یکدیگر وارد کافه می شوند. جانسو از دیدن آنها شوکه می شود. جانسو و سومرو به گوشه ای رفته […]

سریال دستم را رها نکن قسمت 149

  • ۷ بازدید
زرین خانم به دفنه میگوید که جنک تحت فشار فریده خانم با آزرا ازدواج کرده و در واقع او را نمیخواهد.او سپس میگوید اگر قبل از این ماجراها با دفنه آشنا شده بود،ماجرا طور دیگری پیش میرفت. دفنه از حرفهای زرین خانم خوشش نمی آید و غیر مستقیم او را بیرون میکند، ولی فکرش درگیر […]

سریال دستم را رها نکن قسمت 148

  • ۶ بازدید
در کافه، برهان از هولیا سراغ مسعود را میگیرد. هولیا از اینکه برهان چه کاری با مسعود دارد، شک کرده و با مسعود تماس میگیرد. مسعود تنها در اسکله نشسته و با خودش فکر میکند. او به هولیا میگوید که چیزی بین او و برهان نیست و بعد از قطع کردن، از اینکه برهان نیز […]

سریال دستم را رها نکن قسمت 147

  • ۹ بازدید
شب، سومرو در خانه نشسته است که عظمی دم خانه او می آید و با عصبانیت وارد خانه می شود. او از اینکه سومرو ابتدا او را به بازداشت انداخته و سپس پیش فریده خانم رفته تا از او بخواهد که عظمی را از شرکت بیرون نکنند، عصبانی است و این ترحم را از سومرو […]

سریال دستم را رها نکن قسم 146

  • ۹ بازدید
آزرا در تاریکی از پله می افتد و جیغ می کشد. گوشی از دست او پرت شده و خاموش می شود. جنک با سرعت تمام به سمت خانه رانندگی می کند.او هرچه با گوشی آزرا تماس میگیرد خاموش است. سپس با قدیر تماس میگیرد اما او نیز جواب نمی‌دهد. در خانه،قاتل کمال، روبروی آزرا می […]

سریال دستم را رها نکن قسمت 145

  • ۱۲ بازدید
عظمی به اتاقش رفته و فریده خانم نیز همراه او می آید. عظمی به فریده خانم میگوید که علت جلوگیری از ورودش به شرکت به دستور جنک را نمی فهمد،و خودش نیز برای استعفا آمده بوده است. فریده خانم میگوید لازم نیست جایی برود و باید در شرکت بماند. او توضیح میدهد سومرو به او […]

سریال دستم را رها نکن قسمت 144

  • ۸ بازدید
در خانه، سراب خانم و زرین خانم نشسته اند. سراب خانم میگوید :«باید یک نفر رو هرچه زودتر به جای بلقیس پیدا کنیم.» زرین خانم عمران را پیشنهاد می‌دهد و سراب میگوید که ابتدا باید با فریده خانم مشورت کند. زرین خانم سراب را تحریک میکند تا خودش تصمیم گیرنده باشد و برای جایگاه خودش […]

سریال دستم را رها نکن قسمت 143

  • ۲۷ بازدید
هولیا هنگامی که از کلانتری بیرون می آید، اجازه نمی‌دهد مسعود همراه او به خانه برود. او دیگر از کارهای مسعود خسته شده است. مسعود با درماندگی به او خیره شده و چیزی برای گفتن ندارد. در خانه، جنک با قدیر تماس گرفته و در مورد اتفاق ظهر در قبرستان و مردی که ادعای شناخت […]

سریال دستم را رها نکن قسمت 142

  • ۱۳ بازدید
فریده خانم در خیابان روی پلی ایستاده و با خودش فکر میکند. او خودش را سرزنش میکند و فکر میکند که راهش را در زندگی گم کرده است. همان لحظه پیرزنی پیش او آمده و از او درخواست کمک می‌کند. او میگوید که گم شده است. فریده خانم از اینکه خودش راهش را گم کرده […]

سریال دستم را رها نکن قسمت 141

  • ۲۷ بازدید
وقتی جنک خودش را به آزرا می رساند، آن مرد فرار میکند. جنک به سرعت به دنبال او می رود اما نمی‌تواند پیدایش کند. او پیش آزرا برگشته و وقتی میفهمد ماجرا از چه قرار بوده، بخاطر اینکه آزرا بدون اطلاع او به آنجا آمده او را سرزنش میکند‌‌. آزرا برای جنک توضیح میدهد که […]
عنوان ۱ از ۴۱۲۳۴ »

دیدنی‌ها

error: لطفا این مطلب را برای سایت خودتان کپی نکنید این محتوا متعلق به مشکی است